Otwarcie ekopracowni.

W dniu 5 lutego 2019 roku nasza ekopracownia została wreszcie otwarta! Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: - Małgorzata Mańka- Szulik – Prezydent Miasta Zabrze - Ewa Cofała- Kierownik Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Łucja Chrzęstek- Bar- Przewodnicząca Rady Miasta w Zabrzu - Michał Wadowski- Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Zabrzu - Urszula Potyka- Przewodnicząca Komisji Ekologii Rady Miasta w Zabrzu. Przecięcia wstęgi przed wejściem do pracowni dokonali uczniowie wraz z Panią Prezydent i Panią Kierownik WFOŚiGW. Na początku uroczystości uczniowie przedstawili scenkę teatralną „Leśna draka” i zaśpiewali piosenki o tematyce ekologicznej. Następnie dyrektor szkoły przedstawił i powitał przybyłych gości. Wszyscy obejrzeli prezentację multimedialną „Jak powstawała nasza ekopracownia?” Po tym głos zabrały Pani Prezydent i Pani Kierownik WFOŚiGW. Potem odbyły się warsztaty ekologiczne z udziałem uczniów i zaproszonych gości, prowadzone przez nauczycieli odpowiedzialnych za powstanie ekopracowni. Na koniec goście zostali zaproszeni na poczęstunek, gdzie mogli zapoznać się z prezentacją działań ekologicznych realizowanych od wielu lat w naszej szkole. Nasza ekopracownia ma uzmysłowić uczniom, jak długą i krętą drogę trzeba przebyć, aby móc otworzyć na oścież okno i pooddychać świeżym powietrzem. Stąd jej nazwa- „Otwarte okno”. Pragniemy, by nasze „okno” było zawsze otwarte na naszych uczniów i lepszy świat!